222016Ιούλ

Δυναμική της Σύνθεσης

Η Δυναμική της Σύνθεσης, είναι ένα διήμερο βιωματικό σεμινάριο που σκοπό έχει, να αναγνωρίσετε τις δυνατότητες και τις ικανότητές σας. Να υπερνικήσετε προσωπικούς περιορισμούς και πεποιθήσεις και μέσα από την δυναμική του συνόλου να συνθέσετε το μέλλον που εσείς πιστεύετε ότι αξίζει να ζήσετε. Προϋπόθεση για συμμετοχή, είναι να έχετε παρακολουθήσει κατ’ ελάχιστο την Δυναμική της Επικέντρωσης. Το συνολικό κόστος είναι 120 Ευρώ (στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α).