222016Ιούλ

Προσωπική Υπέρβαση

Προσωπική Υπέρβαση είναι αυτοτελή τρίωρα σεμινάρια με κόστος συμμετοχής 20 €  (στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α).