Ο Λεωνίδας Καστρινάκης είναι Εισηγητής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ψυχοσωματικής Νοημοσύνης. Ο Λεωνίδας μετά το πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το ΤΕΙ Λαμίας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα σπουδών στην Χειροπρακτική του Ackermann College της Στοκχόλμης, στη Σουηδία. Επίσης είναι κάτοχος διπλώματος Βελονισμού από την Ελληνική Ιατρική Εταιρία Βελονισμού και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Φυσικοθεραπείας. Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκε στην Επιστήμη της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς με τον επιστημονικό φορέα Demartini Institute και τον οργανισμό Landmark Education. Επίσης, έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στις Νευροεπιστήμες του Deakin University και του University of Melbourne.leonidas